Рециклиране на осветителни тела: Процесът за един бизнес.

Пред всеки бизнес седят редица сериозни отговорности и притеснения. Сред тях са и тези свързани с правилното управление на отпадъчни материали, включително и на осветителни тела. Темата, макар и важна, е недостатъчно обсъждана, затова днес ще й отделим специално внимание.

LED осветлението е от най-рециклируемите типове осветление. Viokef, 12 W, вътрешно осветление. Налично тук.

 

В България се произвеждат десетки хиляди тонове електрически отпадъци, сред които и различни видове осветителни тела. Неправилното им изхвърляне води до сериозни вреди на околната среда и здравето на хората, вкарвайки токсични материали в почвата и водите. Голяма част от материалите на повечето осветителни тела (в зависимост от вида) се разграждат изключително трудно и бавно.

Точно затова е важно всеки бизнес, като потенциален производител на големи количества такива отпадъци, да знае как и къде да ги предава за правилно рециклиране.

LED осветлението е сред най-екосъобразните решения за един бизнес. Viokef, 13 W, вътрешно осветление. Налично тук.

 

Ползи от рециклирането на осветителни тела.

 

Рециклирането на осветителни тела е сравнително лесен процес за един бизнес, а носи редица благоприятни ефекти. Не само за самия бизнес, а и в по-голям мащаб.

 

  • Предпазване на околната среда.

Както споменахме, осветителните тела съдържат редица токсични материали, като метални и пластмасови елементи, олово, мед, никел и други. При неправилно изхвърляне на осветителни тела, тези материали могат да се отделят във водоемите и почвата и да ги направят токсични.

Правилното рециклиране е важно за предотвратяване на този тип замърсяване.

 

  • Спестява пари.

Рециклирането на осветители тела може значително да намали разходите на един бизнес. Някои общински програми за рециклиране предлагат финансови облаги за бизнесите, които се възползват от услугите им.

Непряко свързано с рециклирането е използването на еко-съобразни осветителни тела (по-лесно рециклируеми), които консумират значително по-малко енергия (LED телата използват 80% по-малко енергия от халогенната крушка, например).

 

  • Възстановяване на невъзобновяеми ресурси.

Много от материалите, които присъстват в повечето осветителни тела, като стъкло, пластмаса, алуминий и мед, са невъзобновяеми ресурси, които е добре да рециклираме и връщаме в употреба колкото можем повече.

Обществото ни все повече разчита на правилното рециклиране, за да задоволи растящата нужда за производство на нови материали. Правилното рециклиране е от ключово значение за едно по-екологично бъдеще.

 

  • Изграждане на репутация.

Пряко свързано с гореспоменатото е и изграждането на репутация на бизнеса като такъв, който мисли за бъдещото на планетата и се отнася с отговорност към задълженията си към нея.

Пречки при рециклирането на осветителни тела.

 

  • Рециклируеми и нерециклируеми тела.

Един от основните проблеми в рециклирането на осветителни тела е дали те изобщо могат да се рециклират. Както ще обясним по-надолу в статията, не всички осветителни тела са рециклируеми заради материалите, от които са изградени.

Такива са халогенните крушки и тези с нажежаема жичка.

 

  • Липса на информираност.

Друга основна причина много бизнеси да не рециклират осветителните си тела е липсата на информация къде, кога и как може да се случи това.

Ще отделим специално внимание на местата и начините, по които един бизнес може да рециклира ненужните си осветителни тела по-надолу.

 

  • Привидна трудоемкост.

Въпреки че рециклирането на осветителни тела не е тежка задача, първоначално може да изглежда като такава. Много бизнеси остават скептични към рециклирането понеже това как точно се случва процесът и къде може да се осъществи не е напълно ясно.

След това идва проблемът с намиране на подходящия начин и превозването на осветителните тела до съответния пункт.

С тези неща е свързана възможната нужда осветителни тела да бъдат съхранявани определен период от време преди да бъдат събрани или извозени.

 

Кои видове осветителни тела не могат да се рециклират?

 

Различните видове осветителни тела могат (или не могат) да се рециклират спрямо съдържанието си. Електрическите крушки с нажежаема жичка, до скоро от най-разпространения тип, спират производството си в Европа след 2012-та година и са от типа осветителни тела, които не могат да се рециклират.

Това е поради ниската стойност на рециклиране на материалите, от които е изградена и тънките жички, които при преработка се смесват със стъклото и правят потенциалните нови продукти изработени от него нездравословни.

Друг такъв тип са халогенните крушки, които освен по гореспоменатите причини, не се рециклират заради наличието на халогенни газове, които също пречат на преработката на стъклото.

Тези два типа лампи се изхвърлят в контейнери за битови отпадъци.

Енергоспестяването не дива с компромис в дизайна или гъвкавостта. Dilga LED, налично тук. 

 

Флуоресцентните осветителни тела се рециклируеми и могат да бъдат предавани в подходящите за целта пунктове. Това е така, понеже те съдържат живак и изхвърлянето им в контейнери за битови отпадъци би имало неблагоприятен ефект за околната среда.

За правилната им преработка е нужно подходящо почистване и обработка на съставните материали. Същото важи и за енергоспестяващите крушки, познати и като компактни луминесцентни лампи (КЛЛ).

LED (light emitting diode) светлините са съставени от електронни компоненти за многократна употреба и могат да бъдат преработени. Също така, те съдържат по-малко опасни за околната среда вещества, което прави процеса на рециклиране по-щадящ и още по-важен.

LED осветлението използва 80% по-малко енергия от халогенната крушка. Evelyn LED, налично тук

 

Къде бизнесът може да рециклира осветителните си тела?

Бизнесите имат няколко опции за рециклиране на непотребни осветителни тела.

 

  • Специални компании работещи с опасни отпадъци.

Редица компании за рециклиране имат специално предназначена дейност за опасни отпадъци, към които спада категорията осветителни тела. Този тип услуга може да варира в периодите, в които е достъпна (някои компании го правят целогодишно, а други само в определени периоди на годината).

 

Крест Груп, например, предлага услуга за рециклиране на осветителни тела, спазваща екологичните съображения.

 

Друга такава инициатива е тази на Народ Опасни отпадъци – компанията предлага както извозване, така и приемане и рециклиране на различни видове опасни отпадъци, включително осветителни тела от различни видове.

 

Надин Холд е компания, която се специализира в рециклируема дейност и предлага не само рециклиране на различни видове осветителни тела, но и събиране, транспорт и временно съхранение на такива.

 

  • Определени магазини и вериги.

Много от големите вериги магазини, предлагащи продажба на осветителни тела, също приемат и рециклират използвани и непотребни такива. 

 

  • Общински програми

Много общини предлагат програми за рециклиране на осветителни тела, където бизнесите могат да върнат непотребни такива за сигурно и безопасно рециклиране.

Със снабдяването с подходящото осветително тяло, идва и отговорността да го рециклираме правилно. Viokef, 60W, LED осветелние. Налично тук.

 

Ако имате нужда от подмяна на осветлението в обекта си или целите качествено и успешно усъвършенстване на атмосферата, свържете се нашият екип тук или посетете шоурумът ни на бул. България 88.