Блог

Най-актуалното в IKIS Light

март 18, 2024

IKIS Light като част от изложението Light + Building 2024.

Между 3 и 8 март, във Франкфурт се проведе най-голямото търговско изложение за осветление, архитектура, дизайн и технологии на сгради в света: Light + Building, което се случва на всеки две години. Ние, от IKIS Light, имахме удоволствието да бъдем част от посетителите тази година.

Прочети повече
февруари 27, 2024

Рециклиране на осветителни тела: Процесът за един бизнес.

Пред всеки бизнес седят редица сериозни отговорности и притеснения.
Сред тях са и тези свързани с правилното управление на отпадъчни материали, включително и на осветителни тела.
Темата, макар и важна, е недостатъчно обсъждана, затова днес ще й отделим специално внимание.

Прочети повече
януари 11, 2024

Светлината, която ще следваме през 2024-та.

Точно чрез светлината едно помещение може да създаде желаната атмосфера и да контролира настроението, нагласата и благосъстоянието на хората, които го обитават и посещават. Затова е важно да сме подготвени за промените в осветителната технология и дизайн и да се адаптираме към новите възприятия за стил и функционалност.

Прочети повече
декември 13, 2023

Когато светлината продава.

Доказано е, че подходящото и качествено осветление  в търговските обекти също стимулира продажбите.
Светлината не само влияе върху цялостната атмосфера и обстановка в магазина, но и върху начина, по който купувачите възприемат предлаганите продукти….

Прочети повече
май 15, 2020

Видинската болница получи 2 супер уреда за дезинфекция

Автоматизирани уреди за дезинфекция от най-висок клас получи дарение днес болницата във Видин от кампанията „България за лекарите“. Двата автома-
тизирани уреди за дезинфекция с висок клас на интензитет…

Прочети повече
май 13, 2020

UV-C апарат за дезинфекция бе дарен на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Дaрeният aпaрaт Еxtеrminаtоr 2020 e прoфecиoнaлeн пoдвижeн aвтoмaтизирaн урeд зa UV-С дeзинфeкция нa пoвърхнocти и въздух, кoйтo унищoжaвa 99,9% oт нaличнитe микрooргaнизми в пoмeщeниятa…

Прочети повече