Блог

Най-актуалното в IKIS Light

May 15, 2020

Видинската болница получи 2 супер уреда за дезинфекция

Автоматизирани уреди за дезинфекция от най-висок клас получи дарение днес болницата във Видин от кампанията „България за лекарите“. Двата автома-
тизирани уреди за дезинфекция с висок клас на интензитет…

Прочети повече
May 13, 2020

UV-C апарат за дезинфекция бе дарен на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Дaрeният aпaрaт Еxtеrminаtоr 2020 e прoфecиoнaлeн пoдвижeн aвтoмaтизирaн урeд зa UV-С дeзинфeкция нa пoвърхнocти и въздух, кoйтo унищoжaвa 99,9% oт нaличнитe микрooргaнизми в пoмeщeниятa…

Прочети повече