Потребителски права

Права съгласно общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR)

Всеки субект на събиране и обработка на лични данни има право на следните права:

Право на промяна или коригиране на предоставените от Вас или събраните от нас лични данни. – Всеки потребител на сайта има право на промяна на всички предоставени от него или събрани от нас данни или информация.
Право на изтриване и заличаване на предоставените от потребителя или събраните от нас данни. Всеки потребител може да заяви заличаване или изтриване на събраните за него или предоставените от самия него лични данни, като използва платформата, или чрез директен контакт със нас. Всички събирани данни за потребителите се изтриват автоматично, след изтичане на максималния период, опоменат в (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR)
Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение или информация, относно събираните от нас данни и достъп до тях, в случай, че са установени такива. Може да получите всяка задължителна информация, описана в чл. 15, т. 1 от (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).
Право на изтриване на личните данни – В случай, че са спазени всички изисквания на чл. 17 от (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), можете да поискате данните Ви да бъдат забравени или изтрити.
Право на ограничаване на обработваните за Вас данни – Можем да запазим събраните за Вас или предоставените от Ваша страна данни, като спрем или прекратим тяхната обработка.
Право на възражение относно събираните за Вас данни или относно задължително изискуемите от наша страна. В случай, че имате възражения относно събираните за Вас данни, можете да ги промените в личния си профил на сайта, в случай, че имате такъв, или в “настройки за поверителност”. В случай на технически проблеми, можете да се свържете и директно с нас с МОЛБА в писмен или електронен вид.